Organizace školního roku 2018/2019


Září
3. 9.
3. 9.
4. - 7. 9.
6. - 13. 9.
11. 9.
28. 9.
30. 9. - 5. 10
- zahájení školního roku
- podzimní termín MZ
- adaptační kurz pro 1. ročník
- poznávací zájezd do Londýna
- podzimní termín MZ
- státní svátek
- poznávací zájezd do Berlína
 
Říjen
30. 9. - 5. 10
3. 10.
17. 10.
28. 10.
29. - 30. 10.
- poznávací zájezd do Berlína
- Exkurze do Osvětimi
- zasedání školské rady
- státní svátek
- podzimní prázdniny
 
Listopad
14. 11.
17. 11.
23. 11.
30. 11.
- pedagogická rada, třídní schůzky
- státní svátek
- stužkovací večírek 6.A
- stužkovací večírek 6.B
 
Prosinec
21. 12.
22. 12. - 2. 1.
- kulturní vánoční program
- vánoční prázdniny
 
Leden
3. 1.
25. 1.
28. 1.
31. 1.
- zahájení vyučování v novém kalendářním roce
- ples GPB
- klasifikační porada
- ukončení 1. pololetí, filmové představení, rozdání vysvědčení
 
Únor
1. 2.
4. 2.
6. 2.
18. - 22. 2.
- pololetní prázdniny
- zahájení 2. pololetí
- den otevřených dveří
- jarní prázdniny
 
Březen
3. - 9. 3.
13. - 18. 3.
- lyžařský kurz
- výměnný pobyt Bretten
 
Duben
3. - 10. 4.
10. 4.
18. - 19. 4
22. 4.
26. 4.
30. 4.
- výměnný pobyt Bretten
- pedagogická rada, třídní schůzky
- velikonoční prázdniny
- velikonoční pondělí
- klasifikační porada 6. roč.
- poslední zvonění, vysvědčení 6. roč.
 
Květen
1. 5.
2. - 6. 5.
8. 5.
20. - 24. 5.
29. 5.
- státní svátek
- společná část maturitní zkoušky
- státní svátek
- profilová část maturitní zkoušky
- slavnostní předávání maturitních vysvědčení
 
Červen
12. 6.
17. - 21. 6.
25. 6.
26. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
- TS uchazeči 1. roč.
- turistický kurz 4. ročníku, školní výlety
- ukončení klasifikace, klasifikační pedagogická rada
- Čaj o páté
- odborný den PK
- exkurze do okolí FM
- ukončení 2. pololetí, rozdání vysvědčení
 
Termíny přijímacích a maturitních zkoušek budou upřesněny dodatečně.