Veřejné zakázky

VZ číslo 5833001124 - Rekonstrukce stravovacího provozu

Výzva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, koordinátora BOZP a autorského dozoru
Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, činnosti koordinátora BOZP a autorský dozor