Fyzika

Charakteristika předmětu

Žáci se učí porozumět přírodním zákonitostem a orientovat se v nich, aplikovat matematické dovednosti, v laboratorních cvičeních získávají základní praktické dovednosti, učí se chápat, jak jsou teoretické vědomosti uváděny do praktického života, sledují, jak fyzika souvisí s ostatními přírodovědnými obory a jak jsou výsledky fyziky využívány v technické praxi.

 

Přednášky, akce a exkurze

 • Fyzikální exkurze do planetária
 • Přednáška z optiky „Světlo jako vlna i částice“
  Exkurze na Frýdeckou skládku
  Exkurze do ostravského planetária
  V rámci semináře vyrazili studenti GPB na návštěvu laboratoří VŠB
  Exkurze 2. ročníku do Velkého světa techniky
  Přednáška z fyziky: Biomechanika lidského těla
  Den vody na VŠB Ostrava
  Exkurze do Polystyrénky ve Skalici.
  Přednáška na téma vznik a vývoj vesmíru
  Týden vědy na Jaderce.
  Astrostáž aneb společné hvězdné nebe
  Přednáška VŠB-TU Ostrava "Nanotechnologie a nanomateriály"
  Přednáška o Higgsově bosonu

   

  Soutěže ve fyzice


  Úspěchy a výsledky v předchozích letech

   

  Doporučené a používané učebnice

  První ročník

  • Rauner K., Petřík J., Prokšová J., Randa M.: Fyzika 8 pro ZŠ a VG PS (Fraus)

  Druhý ročník

  • Rauner K., Havel V., Randa M.: Fyzika 9 pro ZŠ a VG PS (Fraus)

  Třetí ročník

  • Bednařík, M.: Fyzika pro gymnázia - Mechanika (Prometheus)

  Čtvrtý ročník

  • Bartuška, K.: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika (Prometheus)
  • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění (Prometheus)

  Pátý ročník

  • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus (Prometheus)

  Šestý ročník

  • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia - Optika (Prometheus)
  • Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta (Prometheus)
  • Bartuška, K.: Speciální teorie relativity (Prometheus)

  Další doporučená literatura

  • Lepil, O.: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (Prometheus)
   

  Maturita

  Maturitní okruhy z fyziky 2018/2019

   

  Vyučující

  Mgr. Michal Aujeský
  Mgr. Tomáš Glomb
  Mgr. Václav Jeništa
  Mgr. Bohumír Kocich
  Mgr. Ing. Zuzana Lišková
  Mgr. Michal Saforek
  Mgr. Petr Vojkovský