Informace pro uchazeče

Informace k příjimacímu řízení pro školní rok 2018/2019

  • Pro školní rok 2018/2019 budeme otevírat 3 třídy šestiletého studijního oboru 79-41-K/61 Gymnázium, přijato bude 90 uchazečů, žáků 7. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří.
  • Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněny ředitelkou školy na webových stránkách školy nejpozději do 31. ledna 2018.
  • Uchazeči o studium (jejich zákonní zástupci), musí podat přihlášku na ředitelství školy do 1. března 2018 (vzor přihlášky bude na stránkách školy).
  • V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Jednotné testy vytvořené pro všechny střední školy s maturitou proběhnou písemnou formou. Bude využito jednotných testů vytvořených společností Cermat z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
  • Ukázky testů naleznete na stránkách Cermatu www.cermat.cz
  • Termín písemných přijímacích zkoušek pro víceletá gymnázia: I. termín – pátek 13. dubna 2018, II. termín – úterý 17. dubna 2018
  • Kritériem přijímacího řízení bude i prospěch uchazeče ze 6. třídy a 1. pololetí 7. třídy základní školy, popř. odpovídajících tříd víceletých gymnázií.
  • Jednotné testy bude hodnotit Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
  • Pro přípravu na písemné přijímací zkoušky bude škola pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky v období únor až duben 2018.
  • Den otevřených dveří pro uchazeče o studium, rodiče, zákonné zástupce a veřejnost se bude konat ve středu 7. února 2018 od 14,00 do 17,30 hodin. Jste srdečně zváni.Ve Frýdku-Místku dne 5.9.2017
RNDr. Olga Onderková
ředitelka školy