Organizace školního roku 2017/2018


Září
4. 9.
4. 9.
5. - 8. 9.
11. 9.
28. 9.
- zahájení školního roku
- podzimní termín MZ
- adaptační kurz pro 1. ročník
- podzimní termín MZ
- státní svátek
 
Říjen
14. - 22. 10.
23. 10.
26. - 27. 10.
28. 10.
- výměnný pobyt Bretten
- zasedání školské rady
- podzimní prázdniny
- státní svátek
 
Listopad
3. 11.
10. 11.
15. 11.
17. 11.
24. 11.
- stužkovací večírek 6.B
- stužkovací večírek 6.A
- pedagogická rada, třídní schůzky
- státní svátek
- stužkovací večírek 6.C
 
Prosinec
22. 12.
23. 12. - 2. 1.
- kulturní vánoční program
- vánoční prázdniny
 
Leden
3. 1.
24. 1.
31. 1.
- zahájení vyučování v novém kalendářním roce
- klasifikační porada
- ukončení 1. pololetí, filmové představení, rozdání vysvědčení
 
Únor
1. 2.
2. 2.
2. 2.
7. 2.
12. - 18. 2.
- zahájení 2. pololetí
- ples GPB
- pololetní prázdniny
- den otevřených dveří
- jarní prázdniny
 
Březen
4. - 10. 3.
5. - 9. 3.
11. - 18. 3.
26. 3.
29. - 30.
- lyžařský kurz (Slovinsko)
- lyžařský kurz (Beskydy)
- výměnný pobyt Bretten
- zasedání školské rady
- velikonoční prázdniny
 
Duben
2. 4.
11. 4.
26. 4.
30. 4.
- velikonoční pondělí
- pedagogická rada, třídní schůzky
- klasifikační porada 6. roč.
- poslední zvonění, vysvědčení 6. roč.
 
Květen
1. 5.
2. - 4. 5.
8. 5.
21. - 25. 5.
30. 5.
- státní svátek
- společná část maturitní zkoušky
- státní svátek
- profilová část maturitní zkoušky
- slavnostní předávání maturitních vysvědčení
 
Červen
18. - 22. 6.
26. 6.
27. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.
- turistický kurz 4. ročníku, školní výlety
- ukončení klasifikace, klasifikační pedagogická rada
- Čaj o páté
- odborný den PK
- exkurze do okolí FM
- ukončení 2. pololetí, rozdání vysvědčení
 
Termíny přijímacích a maturitních zkoušek budou upřesněny dodatečně.