Hudební výchova

Charakteristika předmětu

Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. Žák si osvojí také základní terminologii z této oblasti, která mu pomůže v lepší orientaci v zákonitostech hudby.

 

Akce a exkurze

Hudebně-poetické putování lybyrintem světa a rájem svobody
Studenti 5. ročníku navštívili festival Jeden svět
Hudební workshop v Janáčkově filharmonii Ostrava
Za kulturou do Ostravy - Rok české hudby a výstava Zářivý krystal podruhé
Za kulturou do Ostravy - Rok české hudby a výstava Zářivý krystal
Souborová hra v hodinách HV 2. ročníku
Za kulturou na balet

 

Školní sbor VIT

Hitparáda na schodech aneb nábor nových členů školního sboru
Vystoupení sboru VIT GPB ve školním roce 2015/2016
Vítězství v Anglickém slavíkovi
Pěvecký sbor s vánočními koledami zaplnil místecké náměstí.
Pozvánka na vystoupení školního pěveckého sboru na místeckém náměstí
Představení školního sboru VIT

 

Doporučené a používané učebnice

Učební materiály dodávají příslušní vyučující.

 

Maturita

Maturitní okruhy z hudební výchovy 2017/2018

 

Vyučující

Mgr. Bc. Markéta Myšková
Mgr. Lenka Ondráčková
Mgr. Pavel Ondráček
Mgr. Pavlína Tóthová