Český jazyk a literatura

Charakteristika předmětu

Předmět je povinným maturitním předmětem ve společné části maturitní zkoušky. Výuka je rozdělena na jazykovou, slohovou a literární výchovu.

Do výuky mohou být zařazeny exkurze, jejichž absolvování je nutnou podmínkou ke splnění klasifikačních podmínek. Seznam těchto exkurzí bude součásti přílohy ŠVP.

Ve všech složkách předmětu se žák učí pracovat s uměleckými, odbornými, publicistickými či administrativními texty, poznává bohatství mateřského jazyka, jeho funkční využití. Žák je veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů i promluv, přemýšlel o nich. Získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem, formulovat své výpovědi správně, vhodně, funkčně, a to jak v projevech písemných, tak mluvených. V literární výchově si žák tříbí estetický vkus, seznamuje se s výstavbou a zákonitostmi literárních žánrů, od 2. ročníku získává přehled o vývoji české a světové literatury. Interpretace literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů a hodnot žáka, vede ho k pochopení uměleckého díla, obohacuje jeho kulturní život, pomáhá k rozvíjení fantazie, ale také učí schopnosti analýzy a syntézy.

 

Akce a exkurze

Čtenářům brána otevřená
Zimní čtení knih s židovskou tematikou
Labyrint světa a ráj svobody
Hudebně-poetické putování lybyrintem světa a rájem svobody
Jarní čtení ve sklepení
Lekce tvůrčího psaní
Pozvánka na "Jarní čtení ze sklepení"
Týden undegroundového čtení
Přednáška o plagiátorství aneb Naučte se správně citovat
Literární přednáška Libora Magdoně v místecké knihovně
Divadlo jako místo k setkávání
Poslední zvonění očima mladších ročníků
Přednáška Libora Magdoně na téma Nemal som rád Čechov

 

Soutěže v českém jazyce


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Doporučené a používané učebnice

Třetí ročník

  • Horáková, M., Kysučan L.: Literatura I - Výklad (Scientia)
  • Horáková, M.: Literatura I - Výbor textů (Scientia)

Čtvrtý ročník

  • Hrabáková, J., Kupcová, H., Stejskalová, A.,Peterka, J.: Literatura II - Výklad (Scientia)
  • Hrabáková, J., Kupcová, H., Stejskalová, A.: Literatura II - Výbor textů (Scientia)

Pátý ročník

  • Hoffmannn, B.: Literatura III - Výklad (Scientia)
  • Hoffmann,B.: Literatura III - Výbor textů (Scientia)

Šestý ročník

  • Hoffmann, B.: Literatura IV - Výklad (Scientia)
  • Hoffmann, B.: Literatura IV - Výbor textů (Scientia)

Další doporučená literatura

  • Hlavsa, Čechová, Daneš, Hausenblas, Hoffmannová, Styblík, Svoboda: Český jazyk pro I. - IV. ročník SŠ. (SPN)
 

Maturita

Seznam literatury k povinné maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury 2017/2018
Katalog požadavků ke společné části maturity - český jazyk

 

Vyučující

Mgr. Renáta Lasotová
Mgr. Eva Linhart
Mgr. Libor Magdoň
Mgr. Pavla Mazochová
Mgr. Lenka Ondráčková
Mgr. Pavel Ondráček
Mgr. David Polčák
Mgr. Jana Sittková
Radmila Vaňková